Библиографија

  1. Анаболичка терапија во модерната медицина, Вилијам Н. Тејлор. MD, страница 75-120
  2. Лекови, спортисти и физичка изведба, изменето од Џон А. Томас, страна 27-30
  3. Остеопороза: патогенеза и менаџмент, уредена од РМ Франсис, страна 101-130